Przejdź do deklaracji obowiązujących do 2018-12-31
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE DLA NIERUCHOMOŚCI O CHARAKTERZE MIESZANYM W CZĘSCI ZAMIESZKAŁEJ A W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE DLA DOMKU LETNISKOWEGO LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Wczytaj deklarację z pliku

Instrukcja wczytania/zapisu deklaracji